In/outplacement en jobrotatie

Hoe kom je tot flexibele werknemers die vlot een job- of functiewissel of verbreding maken binnen een zelfde organisatie (inplacement) of naar een andere organisatie (outplacement)?

Om een veranderingsgerichte organisatie te verkrijgen:

 1. …is het belangrijk om in de organisatie een draagvlak te creëren met betrekking tot muteren

  Een dergelijk draagvlak is een voorwaarde om een cultuur van verandering / roteren en muteren in een organisatie te verkrijgen. Bij het werken aan een draagvlak gaan de verschillende hoeken en lagen in een organisatie met elkaar in gesprek, waarbij de volgende vragen centraal staan:
   

  • Wat is de zin en het nut van regelmatig intern / extern van job te veranderen?

  • Wat zijn mogelijkheden om te veranderen binnen de organisatie?

  • Wat zijn condities en voorwaarden die hierbij faciliterend werken? Wat zijn belemmerende factoren?

  • Wat kunnen we als organisatie doen om verandering van job te stimuleren?

  • Wat verwachten we dan van mekaar, bijv. over leiding geven en krijgen gericht op mutaties?

  • Hoe wordt het regelmatig wijzigen van job gewaardeerd, beloond en verloond?

  • Wat zijn succesverhalen rond veranderen en welke lessen kunnen we daaruit trekken?

  Drie instrumenten om met deze vragen, thema’s… concreet aan de slag te gaan, zijn te vinden bij methode 1 – sensibiliseren en draagvlak creëren
   

 2. … is het belangrijk dat er continu aandacht is voor de verdere uitbouw van een flexibele professionele identiteit

  Hierbij staan de volgende punten centraal:
   

  • Loopbaanbegeleiding en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan: tijdens loopbaangesprekken tussen directe leidinggevende of loopbaanbegeleider en medewerker, wordt regelmatig afgestemd hoe de verdere loopbaan verder uit te bouwen, met aandacht voor voldoende verandering, variatie en competentieverbreding. Binnen deze gesprekken kunnen uitdagingen, bezorgdheden, verwachtingen, enz… uitgesproken worden en kunnen afspraken gemaakt en opgevolgd worden;

  • Werknemers en groepen laten oefenen met verandering teneinde de professionele identiteit te verbreden middels werkwissels, jobrotatie en –mutatie, duobanen, opleidingen en cursussen;

  Stimuleren van netwerking binnen en buiten de organisatie, zodat men beschikt over brede sociale netwerken die de autonomie bevorderen.
   

 3.  … is het belangrijk dat in het geval van een gedwongen mutatie vb. bij sluiting of herstructurering, aandacht gegeven wordt aan de volgende aspecten
   

  • Transparante informatie over de redenen en achtergrond van de gedwongen mutatie /
   rotatie;

  • Aandacht voor de persoonlijk bezorgdheden en wensen van de individuele werknemers,
   en een aanspreekpunt voorzien waar men terecht kan;

  • Een loopbaanplan met voldoende perspectief en zicht op de toekomst. Een dergelijk
   loopbaanplan wordt idealiter samen met de werknemers ontwikkeld;

  • Een continu appreciatieve houding, met aandacht voor de persoon en met waardering
   voor diens competenties.

  Download hier deze methode (pdf bestand).

   

 

 

 © 2005 - UHasselt - Inhoud : Projectteam

 Realisatie en verantwoordelijke : cel WEB - UHasselt
input nieuwsitem